Loading..
bricksite.com på facebook
Skal der moms på fragt og porto? skrevet af brugeren 

Re: Skal der moms på fragt og porto? skrevet af supporteren 
Efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 2 skal der opkræves moms af biomkostninger i forbindelse med levering af varer. Det dækker f.eks. udgifter til provision, emballage, forsendelse, forsikring, samt betalingsgebyrer. Med hensyn til portoudgifter er der i momslovens § 27, stk. 3. nr. 3 anført, at beløb, som virksomheden modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomhedens registreres på en udlægskonto, skal der ikke opkræves moms.

Det kræver med andre ord en smule bogføring, hvis man vælger denne løsning. Man skal betale moms af alle beløb ud over den faktiske udgift til fragt eller porto.

Det kan være disse kan uddybe mere:
http://www.amino.dk/forums/p/13974/111266.aspx
http://www.amino.dk/forums/t/2620.aspx
Med venlig hilsen
Bricksite.com